Sambolagen vid dödsfall

Sambolagen vid dödsfall – När ett samboförhållande upphör på grund av dödsfall kan det uppstå många problem. Om exempelvis samborna flyttar ihop i en lägenhet som sedan tidigare ägs av en av partnerna kan en framtida bodelning upplevas orättvis. Det spelar ingen roll om båda betalar kostnader och renoveringar under många år, värdet av bostaden vid en bodelningen kommer inte att ingå eftersom den inte köptes för gemensamt bruk.

Sambor ärver inte varandra om de inte skriver ett testamente där de säger att sambon ska ärva. Det gäller fastän de har gemensamma barn. Barnen ärver i första hand, om de är omyndiga blir arvet spärrat och kommunens överförmyndare ska tillfrågas vid uttag.

Sambolagen vid dödsfall

Om man inte barn blir det föräldrar eller syskon som ärver. Villket kan förorsaka stora ekonomiska besvär som kanske gör att man inte kan bo kvar i bostaden.

Även i de fall ett testamente utfärdas får barnen ut halva sitt arv efter föräldern.

Samboegendomen delas lika oavsett vem som betalt den. Alla andra tillgångar som exempelvis bil, fritidshus eller sparande tillfaller den som står som ägare för egendomen vid en separation eller dödsfall.