Samboavtal

Samborna kan genom ett juridiskt dokument som samboavtal bestämma att avvika helt eller delvis från sambolagens bestämmelser. Till exempel kan egendom såsom bostad eller bohag skyddas från att bodelas vid separation. Det finns inga krav på att samboavtal ska bevittnas eller registreras, men det är alltid bra att avtalet bevittnas ifall en tvist skulle uppkomma i framtiden om samboavtalets äkthet.

Varför skriva samboavtal?

Om ni som sambor väljer att skriva ett avtal så kan ni känna er trygga med att ni vet hur uppdelningen av samboegendomen kommer att ske. Exempel på samboegendom är gemensama möbler, inredning, köksutrustning, elektronik med mera som har införskaffats för att använda tillsammans i ert hem. Vill ni specifikt göra upp om hur objekt ska fördelas vid separation så krävs ett testamente mellan båda parter, annars bortser Domstolen från önskemålen i Samboavtalet. Ett samboavtal avtalar nämligen endast bort sambolagens bodelningsregler.

Samboavtal

 

Var noga med att ni båda står på kvitton eller andra köpeavtal annars kan det räknas som enskild egendom i tvist.

Ett samboskap upphör antingen genom att ni separerar ifrån varandra eller om någon av er går bort i dödsfall.

Sambor kan inte ärva av varandra enligt svensk lag. Bröstarvingar går alltid före i arvslagen.

Avtalets innehåll

  • Samboavtalet skall vara skriftligt.
  • Ett samboavtal skall endast avtala om sambolagens bodelningsregler skall gälla eller inte.
  • Bodelningsreglerna kan avtalas bort helt eller delvis.
  • Båda samborna skall skriva under avtalet och båda parter skall få var sitt exemplar av dokumentet.
  • Samboavtalet ska helst bevittnas för att undvika tvist i framtiden, men detta är inte ett krav.
  • Ett samboavtal behöver inte registreras.

Vad säger sambolagen?