Sambolagen vid hyresrätt

Sambor i hyresrätt har blivit allt vanligare i Sverige men det farliga är att vår kunskap om de lagar och regler som automatiskt träder i kraft inte har ökat i samma takt. Det kan leda till mycket smärta och bråk om samboförhållandet en dag upphör. Vid en separation uppkommer vanliga frågor som: Vem har rätt till lägenheten? Vem har rätt till möblerna? 

Vi vet hur svårt det är att förstå sambolagen genom att endast läsa lagtexten. Vi har därför valt att göra informationen tillgänglig för alla genom att förklara hur sambolagen fungerar för att du lättare ska kunna planera ditt liv.

Sambolagen gäller endast vid det fall ni inte gjort något samboavtal. Slipp framtida bråk och gör ett samboavtal ni båda kan vara nöjda med.

Sambolagen hyresrätt

Vi har här samlat information kring hur sambolagen fungerar när du bor i en hyresrätt. Vi har valt att ta upp vanliga frågor och funderingar som brukar uppkomma vi en separation men även för dig som kanske funderar på att bli sambo. Gå direkt till det ämne du vill läsa om igenom att klicka på länken nedan eller läs vidare för att se hela artikeln. 

Artikelns innehåll
Sambolagen när er bostad är en hyresrätt
– När blir hyresrätten samboegendom?
– Vem har rätt till hyresrätten?
Sambolagen vid separation och ni bor i en hyresrätt
– Hur går det till i praktiken när samboegendom delas?
– Vad händer om sambon säger upp hyresavtalet?
Hur fungerar sambolagen när du bor i hyresrätt och har barn?
– Hyresrätten ingår i samboegendomen
– När hyresrätten inte ingår i samboegendomen

Sambolagen när er bostad är en hyresrätt

Det är viktigt att hålla isär vad som gäller vid äktenskap och vad som gäller vid ett samboförhållande. Det är vanligt att vi tycker att regler från äktenskapsbalken eller liknade ska appliceras på sambor när vi exempelvis bott ihop under flera år eller när det finns barn med i bilden, men sådant är inte fallet. När det gäller sambor är reglerna lika oavsett om ni bott tillsammans under 1 eller 10 år. 

När blir hyresrätten samboegendom?

Grundregeln i sambolagen är att all egendom som förvärvats för gemensam användning ska delas lika. När det gäller hyresrätter blir hyresrätten en sambogegendom först när:

  • Båda står på kontraktet
  • eller om ni skaffade hyresrätten för att bo där tillsammans (sambolagen 3§ och 5§). 

Det innebär att all egendom ni hade innan ni flyttade ihop förblir enskild egendom. Även sådant som ni under samboförhållandet köper men som inte är avsett att användas gemensamt förblir enskild egendom. 
Exempelvis om du redan bodde i lägenheten innan din sambo flyttade in då förblir lägenheten din och det blir din sambo som får hitta ett nytt boende. Det är samma sak med soffor, köksbord eller andra möbler och hushållsmaskiner du ägde innan ni flyttade ihop.

Det du däremot köper under tiden ni bor tillsammans även om du betalar det själv blir samboegendom som ska delas lika. Ett undantagsfall är om ni gjort ett samboavtal eller köpte egendomen för att endast du skulle använda den.

Vem har rätt till hyresrätten?

När vi har fastställt att hyresrätten är samboegendom blir det frågan om vem som har störst behov av bostaden. När det ska avgöras vem som har störst behov av bostaden görs en helhetsbedömning (sambolagen 16§).

Faktorer som spelar in för helhetsbedömningen är:

  • Om någon av er har barn och barnet huvudsakligen kommer att bo hos en av er
  • Er ålder och hälsa kan påverka
  • Hur lägenheten ligger i förhållande till er arbetsplats
  • Er ekonomiska situation
  • Vilka möjligheter ni har till att hitta en nytt boende

Exempel på bedömning om vem som behöver bostaden.

Exempel 1:
Vi säger att du har många ködagar i en bostadskö och lätt skulle kunna få en ny hyresrätt. Din sambo har inga ködagar och kanske skulle bli tvungen att köpa en bostadsrätt. Då anses din sambo ha större behov av lägenheten eftersom sambon inte har lika lätta att hitta någon annan bostad. 

Exempel 2:
Vi säger att du har mycket enskild egendom (möbler, hushållsapparater m.m) som inte ska delas. Men din sambo saknar enskilda tillgångar (möbler, hushållsapparater m.m.) i denna situation kan din sambo anses behöva lägenheten mest eftersom det skulle vara svårare för sambon att hitta en ny bostad.

Sambolagen vid separation och ni bor i en hyresrätt

Vid en separation fungerar samboegendomen i en hyresrätt på samma sätt som i en bostadsrätt. Skillnaden är att det måste beslutas om hyresrätten utgör samboegendom eller inte. När det gäller resterande samboegendom, all lös egendom ni köpt under samboförhållandet som, möbler, tavlor, teveapparater och hushållsapparater ska delas lika (sambolagen 14§). Det är viktigt att veta att ingen bodelning sker per automatik, utan ni måste begära delningen av samboegendomen inom ett år från att samboförhållandet tog slut (sambolagen 8§). Ett samboförhållande anses ta slut om ni flyttar isär eller när en av er ansöker om bodelning (sambolagen 2§).

Som tidigare nämnts är huvudregeln att gemensam bostad och bohag (möbler, hushållsapparater m.m.) anses vara samboegendom om det köptes för användas av er båda (sambolagen 3§). Det förutsätts att allt som köps till den gemensamma bostaden även kommer att användas av er båda (sambolagen 6§). Det finns dock ett utrymme i lagen som säger att egendom som köptes för att endast en av er skulle använda den eller sådant du köpt för fritidsändamål kan undantas och anses vara enskild egendom (sambolagen 6§ och 7§). Men det är upp till den enskilde personen att bevisa att egendomen är enskild egendom.

I vissa situationer kan en likadelning av samboegendomen ses som oskälig på grund av exempelvis samboförhållandets längd eller sambornas ekonomiska situation. Detta är en öppning i lagen som hjälper till i de situationer där exempelvis en av samborna stått för alla utgifter och därmed inte borde behöva dela samboegendomen lika (sambolagen 15§).

Hur går det till i praktiken när samboegendom delas?

Om det finns skulder på samboegendomen kommer de frånräknas från värdet av låntagarens samboegendom innan delningen.
Det innebär att om vi har två sambos som håller på att separerar och samboegendomens totala värde är 70 000 kronor. Sambo nr 1 har lån på teven med 10 000 kronor. När samboegendomen ska delas kommer vi först att dra ifrån skulderna och sedan dela egendomen lika. Det innebär att (70 000-10 000) 60 000 kronor i värde av egendom kommer att delas mellan samborna. Sambo nr 1 kommer att få behålla egendom värd (60 000/2)+10 000= 40 000 kronor och sambo nr 2 får också få behålla egendom värd 30 000 kronor. 

Idag finns möjligheten att köpa färdiga bodelningsavtal och därmed slippa dyra juristkostnader. Thorlund Juristbyrå har en egen webbplats som erbjuder bodelningsavtal mellan sambor. Det är ett bra alternativ om du och din sambo är överens om hur samboegendomen ska delas.

Vad händer om sambon säger upp hyresavtalet?

När du bor sambo med en annan person har du ingen rätt att bara säga upp ditt kontrakt utan sambons skriftliga medgivande annars kan uppsägningen upphävas.

Om det skulle vara så att din sambo säger upp hyresavtalet och du vill bo kvar kan du kontakta hyresvärden och be dem ge dig kontraktet. Om din hyresvärd nekar eller inte svarar kan du kontakta en jurist som kan hjälpa dig föra din talan och eventuellt upprätta en stämningsansökan mot hyresvärden om det behövs. Det är viktigt att du väcker talan inom tre månader från att du får kännedom om uppsägningen annars förlorar du din möjlighet att ogiltigförklara uppsägningen (Sambolagen 23§ och 25§).

Hur fungerar sambolagen när du bor i hyresrätt och har barn?

När det finns barn med i bilden anses vanligtvis sambon med vårdnad över barnet i störst behov av lägenheten och får därmed vanligtvis överta hyresrätten. Men som alltid finns det fler än en parameter att ta hänsyn till. Det första som måste utredas är om lägenheten ingår i samboegendomen eller inte.

När hyresrätten ingår i samboegendomen

Om lägenheten ingår i samboegendomen och det inte finns något samboavtal kommer kontraktet tillfalla den sambo med störst behov av lägenheten (sambolagen 16§). När det finns gemensamma barn med i bilden och barnen huvudsakligen kommer att bo med en av samborna kan denna sambo anses vara i störst behov av lägenheten, eftersom barnet helst inte ska tvingas flytta. Men det tas även hänsyn till andra aspekter som sambornas ekonomi och hur lätt de har få en annan lägenhet. 

Exempel när hyresrätten är samboegendom:
Amanda och Jesper flyttade tillsammans in i en hyresrätt för fyra år sedan. De har sedan dess fått ett gemensamt barn. Nu vill de separera. Jesper vill helst bo själv och lämna över vårdnaden till Amanda. Barnets förskola ligger i närheten av lägenheten. Både Jesper och Amanda vill ta över kontraktet.

Utifrån detta exempel kan Amanda anses i störst behov av lägenheten eftersom det gemensamma barnet huvudsakligen kommer att bo hos henne.

När hyresrätten inte ingår i samboegendomen

En hyresrätt ingår inte i samboegendomen om exempelvis endast en av samborna står på hyreskontraktet och bodde i hyresrätten redan innan de blev sambor (sambolagen 3§ och 5§). Det finns en regel i sambolagen som möjliggör övertagande av hyreskontrakt även fast det inte ingår i samboegendomen eller gjorts ett samboavtal (sambolagen 22§). En sambo har rätt att överta hyreskontraktet om den sambon bäst behöver lägenheten och det kan anses skäligt. Det tas då särskilt hänsyn till gemensamma barn.

Det görs även här en skälighetsbedömning som liknar den vid delning av hyreskontrakt vid samboegendomen. En stor skillnad från skälighetsbedömningen vid samboegendomen är att det måste framföras en framställan senast ett år efter separationen eller tre månader från att du flyttar ut.

När det gäller skälighet framkommer det i förarbeten att sambon i princip måste ha möjlighet att få ett annat boende. Sambon ska inte lämnas på gatan.

Exempel när hyreslägenheten inte ingår som samboegendom:
Erik har bott i sin lägenhet i 6 år. För 4 år sedan flyttade Helena in. De fick sedan två gemensamma barn. Nu vill de separera och båda vill behålla lägenheten. Erik och Helena har kommit överens om att barnen ska bo med Helena under veckorna och hos Erik varannan helg. Erik har stått i en bostadskö under många år och har relativt lätt att finna en ny lägenhet.

Helena flyttar temporärt in hos sin mamma med barnen och lägger fram sin framställan om övertagande av hyreskontraktet inom tre månader. Eftersom barnen huvudsakligen kommer att bo med Helena och Erik har möjlighet att finna en annan lägenhet kan Helena överta hyresrätten.

Lär dig mer om sambolagen

Läs även andra intressanta artiklar som: 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng