Sambo definition

Här hittar du en definition av sambo. Sambolagen definierar att vara sambo som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Begreppet sambo är könsneutralt och gäller både homosexuella och heterosexuella förhållanden.

Definition av sambo

Att veta när ett samboförhållande råder eller inte, kan många gånger vara svårt eftersom det ofta uppstår gradvis. Två personer räknas som sambo enligt lagens mening om de: 

 • bor stadigvarande tillsammans
 • är i ett parförhållande
 • är skrivna på samma adress
 • har ett gemensamt hushåll
 • ej är gifta
 • delar på utgifter

Eftersom frågan om samboförhållande inte alltid är glasklar görs det en helhetsbedömning när frågan om samboförhållande utreds. Det finns tre kriterier uttryckta i lagtexten som måste vara uppfyllda för att två personer ska räknas som sambo. Lagtextens definition av sambo är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Det innebär att:

 1. Personerna måste stadigvarande bo tillsammans. Här väger folkbokföringen in. Om personerna inte är folkbokförda på samma adress eller om en av samborna behåller sin tidigare lägenhet under tiden som ni bor sambo kan det väga in i bedömningen för om förhållandet anses vara stadigvarande.
 2. Leva i ett parförhållande. Vanligtvis anses det att två personer lever i ett äktenskapsliknade förhållnade om de är folkbokförda på samma adress. Även i de situationer där det finns gemensamma barn anses det regelmässigt finnas ett samboförhållande.
 3. Har gemensamt hushåll. Här syftas det på att det ska finnas ett gemensamt ekonomiskt åtagande, exempelvis ni ska dela på hyran, mat eller likande. Det kan även handla om att ni delar på vardagliga sysslor. 

Definition när samboförhållandet upphör?

Ett samboförhållande anses enligt lagens mening upphöra när:

 • någon av samborna gifter sig
 • samborna flyttar isär
 • en sambo avlider
 • en sambo ansöker om bodelning 
 • en sambo väcker talan om övertagande av en bostadsrätt eller hyresrätt som inte är samboegendom

Vid en upplösning av ett samboförhållande krävs ingen juridisk åtgärd utan samboförhållandet anses upphöra när någon av ovanstående punkter är uppfyllda. Det är dock viktigt att vara medveten om att ingen bodelning görs per automatik utan en av samborna måste begära bodelning inom ett år från att förhållandet upphört. Läs mer om bodelning vid hyresrätt eller bodelning vid bostad (bostadsrätt eller hus).

Lagens definition av sambo

Att vara sambo brukar i lagtext utryckas som att ”bo tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden”.  Under sambolagen definieras att vara sambo som ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll”. Det finns ingen tidsgräns för när ett par anses leva i ett samboförhållande utan det är intentionen som är avgörande. Det är därför två vänner som bor ihop aldrig kan ses som sambor. Läs mer om sambolagen.

Hur kan definitionen av sambo misstolkas?

För att lagen ska vara användbar och kunna appliceras efter dess syfte måste den avgränsas på olika sätt vilket även gäller sambolagen. Sambor definieras i sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det gör att personer som endast vill testa att bo tillsammans men behåller var sitt boende inte nödvändigtvis räknas som sambor. Det kan då vara problematiskt om ni väljer att köpa en gemensam TV eller möbler. Det gäller även de som bara bor tillsammans under helgerna och sedan exempelvis arbetar på en annan ort under veckorna. 

Det bästa ni kan göra i dessa situationer när ni inte uppfyller alla kriterier för att räknas som sambo eller befinner er i gråzonen är att skriva ett samboavtal. Det gör att alla oklarheter som annars kan uppstå redan är lösta och ni vet båda vad som gäller. Att skriva samboavtal gynnar egentligen alla som väljer att bo sambo eftersom ni kan känna en trygghet i vad som gäller och hur möblemang och boende ska fördelas om kärleken skulle ta slut. I ett samboavtal kan ni helt fritt välja hur egendomen ska fördelas. Annars är huvudregeln i sambolagen att all samboegendom ska delas lika oavsett vem som köpt den.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng