Sambolagen vid dödsfall

Sambolagen vid dödsfall – När ett samboförhållande upphör på grund av dödsfall kan det uppstå många problem. Om exempelvis samborna flyttar ihop i en lägenhet som sedan tidigare ägs av en av partnerna kan en framtida bodelning upplevas orättvis. Det spelar ingen roll om båda betalar kostnader och renoveringar under många år, värdet av bostaden vid en bodelningen kommer inte att ingå eftersom den inte köptes för gemensamt bruk.

Sambor ärver inte varandra om de inte skriver ett testamente där de säger att sambon ska ärva. Det gäller fastän de har gemensamma barn. Barnen ärver i första hand, om de är omyndiga blir arvet spärrat och kommunens överförmyndare ska tillfrågas vid uttag.

Sambolagen vid dödsfall

Om man inte har barn blir det föräldrar eller syskon som ärver. Villket kan förorsaka stora ekonomiska besvär som kanske gör att efterlevande sambo inte kan bo kvar i bostaden.

Även i de fall ett testamente utfärdas får barnen ut halva sitt arv efter föräldern.

Samboegendomen delas lika oavsett vem som betalt den. Alla andra tillgångar som exempelvis bil, fritidshus eller sparande tillfaller den som står som ägare för egendomen vid en separation eller dödsfall.

Vad säger sambolagen vid dödsfall?

Det uppskattas idag vara lika vanligt att vara gift som att bo sambo. Men det finns en stor skillnad i hur lagen fördelar kvarlåtenskapen (de tillgångar en avliden person äger) hos en person i ett samboförhållande till skillnad mot en gift. För att ett förhållande ska räknas som samboförhållande enligt sambolagen måste två personer bo ihop under äktenskapsliknande förhållanden. Det räknas inte som ett samboförhållande om två kompisar flyttar ihop, utan det krävs att personerna som flyttar ihop är i ett kärleksförhållande. Det finns idag en stor okunskap kring de lagar och regler som träder i kraft när vi blir sambos och speciellt vad som händer när en sambo dör. Många antar att samma regler ska gälla när en sambo dör som när en äkta make gör det. Men så är inte fallet. En sambo ärver inte från sin avlidne partner.

Historiskt har arvsrätten för gifta baserats på blodsband men under 1980-talet valde lagstiftarna att ändra lagen och ge den efterlevande maken rätt att ärva framför gemensamma barn. Det ansågs att den efterlevande maken hade en skyddsvärd ställning på grund av det starka sociala och ekonomiska band som skapas mellan makar. Men även om samma band kan skapas mellan sambor finns inget sådant skydd för sambor. En sambo ärver inte utan all kvarlåtenskap går till barn eller annan släkting. Det finns idag inget som skyddar sambon mot barn eller särkullbarns rätt att ärva. Anledningen till att lagstiftarna valt att inte ge sambor samma skydd som ett gift par är att sambolagen gäller i alla situationer oavsett hur länge samboförhållandet varat. Sambor gör häller inget aktivt val till skillnad från gifta utan lagarna träder i kraft så fort ett par väljer att flytta ihop. 

När en sambo går bort kan det bli en stor ekonomisk påfrestning för den efterlevande sambon. I många situationer kan det innebära att efterlevande sambo tvingas flytta från hus och hem. 

Hur kan sambor skydda varandra vid dödsfall?

Det sambor kan göra för att skydda varandra vid dödsfall är att upprätta ett inbördes testamente med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Men egendomen kan inte testamenteras bort eller ges bort i gåva till en allt för stor del. Det beror på att egendomen ska fördelas på arvtagarna till den avlidne sambon den dag den efterlevande sambon avlider.

Ett inbördes testamente kan aldrig ge ett fullt lika starkt skydd som äkta makar har utan bröstarvingar har alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Ett annat alternativ som finns öppet för sambor är att skriva sambon som förmånstagare till pensioner och livförsäkringar. 

Sambolagen vid dödsfall när efterlevande sambo vill bo kvar?

På grund av den stora ekonomiska påfrestning som en sambos bortgång kan innebära har det kommit till en skyddsregel som kan ge den efterlevande sambon rätt att bo kvar i bostaden. Skyddsregeln gäller oavsett om bostaden är samegendom eller inte. För att en sambo ska kunna överta bostaden krävs det att arvingarna ersätts med det värde som sambon övertar. Det krävs även att sambon begär att få överta bostaden. Det är endast den efterlevande sambon som kan göra en begäran om övertagande av bostaden. 

Det kan i praktiken ställa till det vid de fall där den efterlevande sambon inte har pengarna att ersätta arvtagarna. Men eftersom bostaden många gånger är den största tillgången man äger har en skyddsregel tillkommit som säger att en sambo är garanterad ett minimibelopp om två prisbasbelopp (93 000 kronor för 2019) av samboegendomen för att behålla sambornas hem. Men eftersom bostadspriserna kan vara betydligt högre än så lämnar det den efterlevande sambon i en utsatt position där den kan tvingas flytta om arvingarna kräver sin rätt. 

Det en sambo kan göra för att skydda sin partner mot en utsatt position är att skriva ett testamente. Där kan det skrivas in olika incitament som gör att arvingarna vill låta sambon bo kvar. Det går även att göra andra lösningar som arvtagarna endast kan få ut sitt arv när den andra sambon avlidit. Testamenten kan därför skapa en trygghet som lagen inte erbjuder sambor. 

Fördelning av samboegendomen vid dödsfall enligt sambolagen

När en sambo avlider kan den efterlevande sambon begära bodelning. Detta måste ske innan bouppteckningen sker annars förlorar sambon rätten till bodelning. Bouppteckningen sker inom tre månader från dödsfallet. Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning.

I vissa situationer kan det vara en fördel för en efterlevande sambo att inte begära bodelning. En sådan situation kan vara om sambon äger mer än hälften av exempelvis bostaden. Då får hen behålla mer än hälften men om en begäran om bodelning istället gjorts hade bostadens värde delats på hälften. Det som ingår i en eventuell bodelningen är samboegendomen. Samboegendom är bostad och bohag som köpts för att användas gemensamt. Det innebär att möbler och köksinredning som ni ägde innan ni flyttade ihop för blir ert eget medan sådant som ni köpte efter räknas som samboegendom. 

Vem ärver enligt sambolagen vid dödsfall?

En sambo kan inte ärva utan vid ett dödsfall kommer egendomen att ges i första hand till barnen om de inte är vid livet kommer barnbarnen i dess ställe. I situationen där sambon saknar barn kommer dess föräldrar att ärva. Om föräldrarna inte är vid livet kommer syskon och halvsyskon att ärva i föräldrarnas ställe. Skulle ett halvsyskon eller syskon vara avlidet får dess barn ärva.

Hur fungerar arvsrätten för sambor när det finns barn?

När en person dör kommer det göras en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen är underlaget som används för fördelning av arvet. I bouppteckningen kommer den avlidnes skulder och tillgångar att redovisas. Om det finns bröstarvingar som är omyndiga kommer en god man utses som representant för barnet vid bodelningen.

Arvtagarna till en avliden person blir alla delägare i dödsboet och ska gemensamt förvalta dödsboet tills dessa att arvskifte sker. Ett arvskifte görs  efter en eventuell bodelning. Det krävs att den efterlevande sambon begär bodelning i tid för att en bodelning ska göras annars fördelas arvet utan bodelning.

Om sambon som avlidit har barn kommer de att ärva med lika delar. Skulle något av barnen gått bort eller avstå sitt arv kommer dess barn att ärva och så vidare. Om det har skrivits ett testamente där arvet testamenteras bort kommer bröstarvingar som barnen kallas att kunna få ut sin laglott vilket är hälften av vad de annars skulle fått.

Exempel: Per har två barn sedan ett tidigare förhållande och ett gemensamt barn med sin sambo Lisa. Han testamenterar bort hela sitt arv till sin sambo Lisa. När han dör har varje barn rätt att kräva ut sin laglott vilket skulle vara 1/6 av pengarna. Hade Per valt att inte skriva ett testamente hade varje barn haft rätt till var sin 1/3 av arvet. Hela Pers arv hade delats lika mellan barnen men när han valde att testamentera bort det till Lisa har de endast rätt till sin laglott som är hälften av vad de annars fått. För att kunna få ut sin laglott måste varje barn begära jämkning av testamentet. 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng